<% On Error Resume Next Set Conexion = CreateObject("ADODB.Connection") Conexion.Open "carmengol.com.ej10" strSQL = "Select * from mercolleida, europa,segovia,otros,zamora" Set miConexion = Conexion.Execute(strSQL) %>

Oferim la possiblitat de anunciar-vos a llinas.net. Informeu-vos de les nostres mides de banners i tarifes.

Informa't sense compromís !!!

Comercial Agropecuāria Llinas
Carrasco i Formiguera
25300 Tārrega - 973 312694 - publicitat@llinas.net
 
empresa
premis & premsa
producciķ animal
informaciķ sobre el porc
links d'interčs
publicitat
sugerencies
entreteniment  nou!

 Veure Imatges Veure Video
 Llotja Mercolleida - Llotja Segovia - Llotja de Zamora - Preus Europeus - Altres Preus

Totes les llotjes