<% On Error Resume Next Set Conexion = CreateObject("ADODB.Connection") Conexion.Open "carmengol.com.ej10" strSQL = "Select * from mercolleida, europa,segovia,otros,zamora" Set miConexion = Conexion.Execute(strSQL) %>
http://www.gsplleida.org http://www.dalland.sk.ca
http://www.porcpress.com http://www.cvz-iberica.com
http://www.sus-scrofa.org/ http://www.3tres3.com
http://www.agrodigital.com http://www.fiab.es/loriente/
http://www.amdpress.com/ http://www.cantimpalos.net
http://www.gencat.es http://www.ancoporc.com
http://www.fundisa.org/inicial.htm
empresa
premis & premsa
producció animal
informació sobre el porc
links d'interès
publicitat
sugerencies
entreteniment  nou!

 Veure Imatges Veure Video